page_blog_list_main_image

Registracija po dolasku

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prijave boravak boravište stranaca, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu.

Prijava boravišta stranca može se vršiti i elektonskim putem preko portala eUprave.

Objekti smešataja (hoteli, hosteli, pansioni, apartmani i sl) kao i druga fizička ili pravna lica koja pružaju usluge smeštaja, prijavu boravišta stranca vrše elektronskim putem peko aplikacije eTurista.

Last updated: 23.06.2024.

Na vrh