Услови коришћења и политика приватности корисника на Порталу за странце (welcometoserbia.gov.rs)

Шта је Портал за странце?

Портал за странце је веб портал, намењен првенствено страним држављанима, који представља јединствену приступну тачку, преко које се врши електронско подношење захтева за пријаву привременог боравка, подношење захтева за визу за дужи боравак, подношење захтева за визу за краћи боравак и обједињену боравишно-радну дозволу.

Изменама и допунама Закона о странцима ('Сл. гласник РС', бр. 24/2018, 31/2019 и 62/2023), у делу који се односи на Јединствени веб портал, прописана је могућност да странци кроз визу Д или аплицирање за привремени боравак по основу запошљавања добијају и боравишну и радну дозволу.

Законом су прописане измене и у делу који се односи на визе Д, где је предвиђено да од фебруара 2024. године виза Д по основу запошљавања, истовремено постаје дозвола за улазак, боравак и рад у периоду до максимално 180 дана у Републици Србији. За време важења визе Д (ако долази из земље визног или специфичног визног режима) странац може да аплицира за издавање јединствене дозволе ( привремени боравак по основу запошљавања) и добије боравишно радну дозволу на период од максимално 3 године (законски термин – јединствена дозвола за боравак и рад странаца у РС).

Поред наведеног као кључна измена, предвиђена је могућност да послодавци и други заступници подносе захтев у име странаца, односно странке у поступку (Подношење захтева у име странца), која ће бити доступна од фебруара 2024. године.

Портал за странце дефинисан је Законом као Јединствени веб портал - јавно доступан на интернету, путем ког се подносе електронски захтеви страних држављана, а који технички одржава орган надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање електронске управе (Канцеларија за информационе технологије и електронску управу).

Регистрација корисника на Портал за странце

Корисник услуга на Порталу за странце, може постати страни држављанин који поседује одговарајућу путну исправу, или његов послодавац или заступник.

Корисник се може упознати са садржајем услуга које се пружају овим путем и објављене су на Порталу за странце.

Регистровањем на Порталу за странце изјављујете сагласност да постанете корисник услуга електронске управе, што Вам омогућава да извршите електронско подношење захтева за пријаву привременог боравка, аплицирање за визу за дужи и краћи боравак, и обједињену боравишно-радну дозволу.

Предуслов за попуњавање захтева је да корисник има регистрован еИД налог као страни држављанин, а кораци које је потребно спровести у датом процесу су следећи:

• Регистрација налога (налог регистрован са ЕБС бројем уколико је корисник имао претходно регулисан боравак у РС или налог регистрован са бројем пасоша уколико корисник подноси захтев за регулисање питања уласка или боравка у РС по први пут);

• Пријављивање на систем Welcome to Serbia претходно регистрованим налогом;

• Попуњавање захтева и прилагање документације;

• Електронско плаћање по датом захтеву;

• Након што је попуњен захтев, системски се дати подаци са пратећом документацијом шаљу Министарству унутрашњих послова, Министарству спољних послова и Националној служби за запошљавање са Портала;

• Обавештавање о поднетом захтеву шаље се преко система електронске доставе у електронско сандуче корисника.

Уколико послодавац/заступник подноси захтев у име страног држављанина, исти услове коришћења прихвата приликом регистрације на Порталу еУправа имајући у виду да послодавац/заступник мора имати регистрован налог на Порталу еУправа ради подношења захтева у име странца.

Приликом регистрације на Порталу за странце чувају се следећи лични подаци:

- Евиденцијски број странца - аутоматско повлачење података из профила корисника (еИД налога);

- Презиме – аутоматско повлачење података из профила корисника (еИД налога);

- Име – аутоматско повлачење података из профила корисника (еИД налога);

- Датум рођења – аутоматско повлачење података из профила корисника (еИД налога);

- Адреса електронске поште – аутоматско повлачење података из профила корисника (еИД налога).

Додатне информације:

о Пол - обавезно поље;

о Име родитеља – необавезно поље за попуњавање;

о Девојачко презиме – необавезно поље за попуњавање;

о Брачни статус – необавезно поље за попуњавање;

о Занимање – необавезно поље за попуњавање;

о Стручна спрема/квалификација - обавезно поље;

о Број мобилног телефона – необавезно поље за попуњавање;

о Држава претходног боравка - обавезно поље;

Држава и место рођења:

о Држава рођења - обавезно поље;

о Страно место рођења - обавезно поље;

Подаци о путним исправама:

о Врста личног документа - обавезно поље (путна исправа или лична карта);

о Држава издавања документа - обавезно поље;

о Број документа - обавезно поље;

о Рок важења документа „од до“ - обавезно поље.

Адреса намераваног боравка

о Општина – обавезно поље;

о Насељено место – обавезно поље;

о Улица – обавезно поље;

о Кућни број – обавезно поље;

о Улаз – необавезно поље;

о Спрат – необавезно поље;

о Стан – необавезно поље.

Подаци о запослењу:

• Позиција на којој ћете радити код послодавца у Републици Србији – унос корисника (шифарник);

• Тренутна позиција коју обављате код страног послодавца – слободан унос корисника.

Сврха обраде наведених података је пружање услуга електронске управе регистрованим корисницима, које се односе на пријаву привременог боравка, аплицирање за визу за дужи боравак и обједињену боравишно-радну дозволу.

Приликом пружања електронских услуга на Порталу за странце води се евиденција о приступу систему и коришћењу сервиса која садржи следеће податке: корисничко име, IP адреса са које се приступа, датум и време приступа.

Лични подаци из наведених евиденција чувају се 10 година, уз примену мера информационе безбедности.

Прикупљене податке надлежни органи чувају у роковима прописаним законом.

Можете се регистровати и коришћењем квалификованог електронског сертификата. Подаци садржани у сертификату се не уписују у Евиденцију о корисницима услуга на аутоматизован начин, већ корисник податке неопходне за регистрацију уписује ручно.

Ваш налог можете деактивирати подношењем захтева након чега се, уколико нема услуга које су у поступку реализације, подаци бришу из Евиденције о корисницима услуга.

Коришћење услуга електронске управе

Услуге на Порталу за странце пружају државни органи у складу са законом прописаним делокругом и надлежностима.

Електронске услуге пружају се у складу са позитивним законским и подзаконским прописима Републике Србије, од нивоа информације до нивоа потпуне електронске услуге (подношење захтева, плаћања и електронске достављање и др).

Садржај електронских услуга надлежни органи могу променити, у складу са прописима, без обавештења корисника.

Забрањено је заобилазити мере заштите информационе безбедности, као што су ометање комуникације, неовлашћено мењање садржаја, као и лажно представљање.

Садржај Портала за странце можете погледати, копирати или одштампати у складу са прописима, односно наменом објављивања.

Дозвољено је на другим веб презентацијама поставити везу (линк, банер, лого) ка Порталу за странце.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (у даљем тексту: Канцеларија) има право да деактивира Ваш налог ако не употребљавате садржај Портала у складу са Условима коришћења услуга, односно ако приликом регистрације достављате податке и чињенице на основу којих Вас овлашћено лице не може идентификовати, односно регистровати као корисника услуга.

Употреба „колачића“

Портал за странце користи „колачиће“ (енг. „cookies“) – текстуалне датотеке у којима се бележе подаци од значаја за функционисање Портала, а чувају се у оквиру веб-прегледача посетилаца.

Неопходни колачићи омогућавају да се сачувају подаци о корисничким подешавањима Портала (на пример, избор језика, величине слова, колор шеме).

Аналитички колачићи се користе за прикупљање података о начину коришћења Портала у циљу бољег разумевања потреба посетилаца, унапређења корисничког искуства и пружања квалитетније услуге грађанима. За ове потребе, Канцеларија користи сервис Google Analytics. Подаци који се прикупљају с тим у вези укључују, на пример, врсте уређаја са којих се приступа порталу (мобилни или десктоп уређаји), који су извори посете (са претраживача, друштвених мрежа итд.), којим страницама/услугама се приступа, каква је интеракција са одређеним елементима Портала (нпр. поље за претрагу, избор опција менија, дугмади за покретање услуга итд.). Анализа ових података помаже Канцеларији да, између осталог, утврди постојање неисправних линкова, проблема у коришћењу навигационих елемената или унапреди резултате претраге. Сви поменути подаци обрађују се и користе деперсонализовано и збирно (агрегирано), односно не повезују се на било који начин са идентитетом грађана, нити се користе за идентификовање појединачних корисника Портала. Приступ сервису Google Analytics остварују искључиво овлашћена лица Канцеларије, која раде на пословима развоја Портала и унапређењу корисничког искуства.

Корисници и посетиоци Портала за странце могу спречити употребу колачића повлачењем сагласности у оквиру „Обавештења о употреби колачића“ на самом Порталу, системским подешавањем свог веб-прегледача (ChromeFirefoxSafari) или употребом одговарајућих додатака (екстензија). Више информација о политици приватности сервиса Google Analytics може се наћи на следећем линку: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr

Обавештење о обради података о личности

Овим путем информишете се о томе ко и у које сврхе обрађује податке о личности, које уносите приликом коришћења Портала за странце „Welcome to Serbia“.

Обавештење се пружа у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18).

Сврха обраде је извршење законом прописаних овлашћења руковаоца, као и поступање надлежних органа у складу са повереним надлежностима.

Правни основ садржан је у Уставу, ратификованим међународним уговорима и позитивним законским и подзаконским актима.

Пријава којом дајете пристанак за обраду податка о личности приликом регистрације налога, сачињена је у складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон).

У складу са одредбама чл. 42. и чл. 50. Закона обезбеђена је заштита од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења података о личности, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

У складу са одредбама чл. 23. и чл. 24. Закона, лице на које се прикупљени подаци односе овим путем обавештава се о следећем:

Надлежни државни органи – пружаоци услуга на Порталу, сматрају се руковаоцима, а Канцеларија за информационе технологије и електронску управу је обрађивач података о личности у смислу одредби Закона.

Подаци о личности прикупљени овим путем не износе се из Републике Србије.

Лице на које се подаци о личности односе има право да од руковаоца захтева приступ, исправку или брисање његових података о личности, односно право на ограничење обраде, право на приговор, као и право на преносивост података.

Опозив пристанка може се дати у било које време, али исти не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива.

У конкретном случају, давање података о личности је законом установљена обавеза.

Ако руковалац намерава да даље обрађује податке о личности у другу сврху која је различита од оне за коју су подаци прикупљени, руковалац је дужан да пре започињања даље обраде, лицу на које се подаци односе, пружи информације о тој другој сврси, као и све остале битне информације, сем уколико је ово лице већ упознато са овим информацијама. Руковалац је дужан да ове информације пружи у разумном року, а најкасније у року од 30 дана.

Лица на које се подаци односе могу се обратити лицима за заштиту података о личности, која су именована у надлежним органима у складу са чл. 56. Закона, у вези са свим питањима која се односе на обраду податка о личности, као и у вези са остваривањем својих права прописаних законом.

Свако лице има право да у складу са чланом 82. Закона о заштити података о личности поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ако је обрада података о личности извршена супротно одредбама овог закона.

За сва додана питања поводом ове политике приватности можете се обратити државном службенику – лицу које је одређено за заштиту података о личности у Канцеларији за информационе технологије и електронску управу на адресу електронске поште lzzpol@ite.gov.rs или путем телефона 011/7358-412 у току радног времена (7.30 – 15.30 часова). Канцеларија за информационе технологије и електронску управу је уједно и обрађивач података о личности.

Идентитет и контакт подаци руковаоца

Руковаоци подацима о личности приликом вршења провера испуњености услова у вези са поднетим захтевом на Порталу за странце су:

Министарство унутрашњих послова

· број контакт телефона: 011/274-0000;

· адреса електронске поште: info@mup.gov.rs;

· адреса седишта: Булевар Михајла Пупина 2а, 11000 Нови Београд.

Национална служба за запошљавање

· број контакт телефона: 034/505-500, 011/292-9800;

· адреса седишта: Светозара Марковића 37 (Дирекција Крагујевац) и Краља Милутина 17 (Дирекција Београд).

Министарство спољних послова

· број контакт телефона: 011/3616-33, 011/3068-000;

· адреса електронске поште: mfa@mfa.rs;

· адреса седишта: Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд.

Измена садржаја Портала за странце

Ова верзија Услова коришћења и Политике приватности корисника услуге на Порталу за странце, под бројем: ________ објављена је _____. ____________ 2024. године.

Last updated: 23.06.2024.

На врх