page_blog_list_main_image

Регистрација по доласку

Правна и физичка лица која пружају услуге смештаја странцима уз накнаду, као и лица код којих странци долазе у посету, дужна су да надлежном органу пријаве боравак боравиште странаца, у року од 24 часа од часа пружања услуге смештаја странцу, односно од часа доласка странца у посету.

Пријава боравишта странца може се вршити и електонским путем преко портала еУправе.

Објекти смешатаја (хотели, хостели, пансиони, апартмани и сл) као и друга физичка или правна лица која пружају услуге смештаја, пријаву боравишта странца врше електронским путем пеко апликације еТуриста.

Last updated: 28.05.2024.

На врх