page_blog_list_main_image

Региструјте се када стигнете

Странац је дужан да надлежном органу пријави боравак и промену адресе стана у року од 24 часа од доласка у место боравишта, односно од дана промене адресе стана у боравишту.

Странац коме је одобрено стално настањење дужан је да пријави пребивалиште и промену адресе стана у пребивалишту у року од осам дана од дана доласка у пребивалиште, односно од дана промене адресе стана.

Правна и физичка лица која пружају услуге смештаја странцима уз накнаду, као и лица код којих странци долазе у посету, дужна су да надлежном органу пријаве боравак странца, у року од 24 часа од часа пружања услуге смештаја странцу, односно од часа доласка странца у посету.

За питања странаца у Београду надлежна је Полицијска управа за Град Београд, Управа за странце, улица Омладинских бригада број 1.

Детаљније информације можете пронаћи на интернет страници Министарства унутрашњих послова.

Last updated: 15.04.2024.

На врх